Risico’s, veiligheid en medische keuringen

Hulp bij de RI&E, het PvA of onderzoek van specifieke bedrijfsrisico’s. En bij periodieke medische keuringen.

Risico’s, veiligheid en medische keuringen

De Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een wettelijk verplicht onderzoek. Het geeft inzicht in de feitelijke én de gewenste arbeidsomstandigheden in uw organisatie. Dit vraagt de nodige tijd en specifieke kennis. Goed en Gezond Werk ondersteunt bij de uitvoering van RI&E’s, bij verdiepende onderzoeken, bij het maken van het plan van aanpak (PvA) en bij periodiek medische onderzoeken en beroepsgerichte keuringen.

De risico’s die naar voren komen vanuit de RI&E en het PvA moet u als bedrijf oppakken. Wij helpen u bij de inzet van de juiste (kern)deskundige. Denk bijvoorbeeld aan een Arbeidshygiënist, een Hoger Veiligheidskundige (HVK), een Arbeidsdeskundige, een bedrijfsarts of een adviseur Duurzame Inzetbaarheid.