HR als rode draad in uw organisatie

Hoe geeft u vorm aan de HR-functies in uw bedrijf? Goed en Gezond Werk zorgt voor de juiste ondersteuning.

Een goed HR-beleid draagt bij aan het verwezenlijken van uw organisatiedoelstellingen. Goed en Gezond Werk levert de juiste expertise bij HR-vraagstukken die leven in uw bedrijf. Samen met u bundelen én implementeren we alle vraagstukken op het gebied van humanresourcesmanagement.

Onze inzet gaat uit van de vier bundels van HR-beleid:

  1. ontwikkel - alle leermogelijkheden: training, promotie, groei
  2. behoud - baanveiligheid en flexibele werktijden
  3. ontzie - beschermen of sparen: demotie of taakverlichting
  4. benut - ervaring, kennis en kunde: horizontale baanverandering of taakverrijking