Over ons

Onze missie, onze blik en ons team

Wie zijn wij

Goed en Gezond Werk (GGW) helpt bedrijven die hart voor hun mensen hebben. Want net als u weten wij dat werknemers het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf of organisatie zijn. Dat maakt goed werkgeverschap tot een must. In Nederland zijn veel spelregels die met arbeid te maken hebben wettelijk bepaald. Denk aan de Arbowet, cao’s en meer. Ook het in kaart brengen van risico’s is verplicht. Bij de zogenaamde Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpen wij bedrijven met een Plan van Aanpak. Zodat zij de RI&E niet zien als een verplichting, maar als een hulpmiddel om problemen te inventariseren en op te lossen. Maar wij doen meer…

Vanuit een integrale blik ondersteunen wij organisaties in heel Nederland bij het creëren van een vitale en veilige werkomgeving. Een plek waar werknemers gezond en met plezier aan het werk zijn en blijven. GGW zet daarbij sterk in op preventie en Duurzame Inzetbaarheid (DI) van werknemers. Wij bieden een goed luisterend oor: gaan in vertrouwen in dialoog met werkgever en werknemer. Wat speelt echt bij iedere individuele werknemer? En waar ligt de sleutel: welke structurele oplossingen zijn nodig voor goed en gezond werk voor iedereen?

Ons team

Binnen GGW maakt Josephine Engels zich sterk als Adviseur Duurzame Inzetbaarheid en Jacob Zwier gaat de dialoog aan vanuit zijn ervaring als bedrijfsarts. Om dit geheel te completeren is bovendien deskundigheid over veiligheidskundige en arbeidshygiënische vraagstukken aanwezig. Samen hebben wij oog voor problemen aan de ‘harde’ én ‘zachte’ kant van werk; problemen die we signaleren en in goed overleg met een ieder aanpakken. Waar nodig maken we hierbij gebruik van externe expertise vanuit ons grote netwerk.

Onze aanpak is laagdrempelig. Wij zijn toegankelijk, benaderbaar, integer en ‘down to earth’. Samen maken wij uw bedrijf of organisatie aantrekkelijk voor werknemers. Nu én in de toekomst.

Listen and Silent
have the
same letters

Duurzame inzetbaarheid van mensen wordt steeds belangrijker. Het is noodzakelijk én haalbaar voor iedere organisatie. Hoe krijgt u het voor elkaar dat uw werknemers gezond, veilig en met plezier hun pensioen halen? Goed en Gezond Werk luistert, gaat in dialoog, signaleert en levert zorg op maat. Zo ontstaat het juiste traject voor ieder bedrijf.

Onze meerwaarde