Opzet van een Arbocatalogus

Iedere branche heeft eigen spelregels. Wij begeleiden u bij de opzet en implementatie van uw eigen maatregelen.

Opzet van een Arbocatalogus

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Denk bijvoorbeeld aan het maximale geluidsniveau.

Samen met u inventariseert Goed en Gezond Werk de specifieke risico’s voor uw branche of bedrijf. We brengen deze risico’s in kaart, prioriteren ze en komen met een oplossingsrichting die past bij het geformuleerde risico.